Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 35 μέλη