Εκπρόσωποι Οργάνων

Εκπρόσωπος στη Σύγκλητο: Καζάσης Φώτιος

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Δοίκησης: Κανάκης Ιωάννης

 

Εκπρόσωποι Τμημάτων

ΜηΠερ: Κανάκης Ιωάννης

Αρχιτεκτονική: Σολινταδάκη Μαρία

Μ.Π.Δ.: Μπακατσάκη Μαρία

ΗΜΜΥ: Γιολδάσης Νεκτάριος

ΜηχΟΠ: Σφακιωτάκης Στυλιανός