Διοίκηση Συλλόγου

Διοίκηση Συλλόγου

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες εκλογές, έχει ως εξής:

Θέση Όνομα Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Πρόεδρος Σφακιωτάκης Στυλιανός 28210 3 7612

ssfakiot<στο>mred.tuc.gr

Αντιπρόεδρος Γεωργιακάκη Ρένια 28210 3 7659

chemlab<στο>mred.tuc.gr

Γ.Γραμματέας Κανάκης Ιωάννης 28210 3 7834 ikanakis<στο>isc.tuc.gr
Ταμίας Βλαμάκη Γεωργία28210 3 7665

gvlamaki<στο>mred.tuc.gr

Μέλος Μουμουτζής Νεκτάριος28210 3 7395

nektar<στο>ced.tuc.gr