Διοίκηση Συλλόγου

Διοίκηση Συλλόγου

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες εκλογές, έχει ως εξής:

Θέση Όνομα Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Πρόεδρος Βακάκης Νικόλαος28210 37746

NVakakis<στο>isc.tuc.gr

Αντιπρόεδρος Ψυχής Σπύρος 28210 37007

psycho<στο>ict.tuc.gr

Γ. Γραμματέας Δουλαβεράκης Χαράλαμπος 28210 37124

cdoulaverakis<στο>isc.tuc.gr

Ταμίας Καστανάκη Ελένη28210 37790

ekastan<στο>arch.tuc.gr

Μέλος Μποτζολάκη Γεωργία28210 37720

gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr