Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 31 μέλη